Jsem výživová a lifestyle koučka, milovník sportu a přírody a hlavně obyčejná žena, která se rozhodla inspirovat širokou veřejnost k převzetí odpovědnosti za své zdraví a opravdovému řešení problémů, ne jen zalepování projevů.

Nejvíce věcí jsem se nenaučila ve škole nebo na kurzech, ale ve chvíli, kdy jsem si začala spojovat  informace, které jsem nasbírala dlouholetým poznáváním různých úhlů pohledů a spoluprácí
s lidmi z oblasti výživy, medicíny, osobnostního rozvoje, biohackingu i duchovního světa, které spolu souvisí, ač se na první pohled nezdá. Nedílnou součástí teorie je pro mne také aplikování a ověřování informací v praxi.

Vytvářím architekturu souvislostí, protože vše souvisí se vším a hledám odpovědi na otázky, které jsou předpokladem pro můj nejdůležitější cíl - ZDRAVÍ. 
 

Informace nejen spojuji do souvislstí, ale také je lidskou formou předávám široké veřejnosti, protože zdravá společnost = šťastná společnost a v prostředí právě takových lidí se nám bude žít dobře, o tom jsem přesvědčena.

Nejsem tu od toho, abych lidem kázala, jak mají žít a zachraňovala celý svět, pomoci si musí každý sám, teprve pak to má opravdový efekt. Já chci pouze inspirovat, být průvodcem na této cestě a dát lidem možnost a naději pro změnu, jak s tím naložíte a kolik si odnesete je ve vaší režii. 

Kde mne naleznete?